Sofia Treasure Hunt – Discover Sofia’s Hidden Gems

Sofia Treasure Hunt

A fun and interactive way to get to know Sofia. Sofia Treasure Hunt is the go to option for an exciting teambuilding experience in Bulgaria’s capital. An adventure in the city, which allows participants to explore Sofia’s city center by solving a series of challenges, codes and riddles. An excellent tool for teambuilding and group events.

Sofia Treasure Hunt is all about:

Solving riddles

Deciphering codes

Completing challenges

Discover both well-known and more obscure spots

Duration: Up to 2,5 hours

Available in English and Bulgarian

Refreshing drinks at the end. Available personalisation.

Contact Us

Contact us for a tailor-made experience at groups@365association.org  or (+359) 988 920 461

sofia outdoor games—————————————————————————————————————————————–

Лов на съкровища

Софийският “Лов на съкровища” e приключенска игра в градски условия, която дава възможност на участниците посредством серия от предизвикателства, шифри, гатанки и задачи да преоткрият центъра на града. Изключително подходящ за тиймбилдинги и екипни мероприятия.

Приключението включва:

Разрешаване на шифри

Гатанки и логически задачи

Търсене на известни и малко познати забележителности

Продължителност: Около 2-2.5 часа

Изживяването се предлага на български и английски език

Състезанието включва разхладителна напитка. Възможност за персонализиране при конкретна заявка.

Свържете се с нас

Свържете се с нас, за да персонализираме вашето преживяване. Ще ни откриете на groups@365association.org  или (+359) 988 920 461

sofia secret trails treasure hunt

Free Sofia Tour | Sofia Private Tours | Free Plovdiv Tour